Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących na wywóz do krajów trzecich będą wystawiane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów.

 

Archiwum

 

ASF – afrykański pomór świń

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

 

Wykaz gmin i lekarzy weterynarii zobligowanych do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym

Struktura, bilans

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podstawa prawna

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

- Wzór wniosku dla podmiotów planujących wysyłkę zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym. Składanie wniosku min. 72 godziny przed planowaną wysyłką. Pobierz>>

- Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne. Pobierz>>

- Informacja o przywozie zwierząt towarzyszących z państw trzecich.

http://www.msz.gov.pl/resource/e6743557-2c6a-46b8-87a1-5f1a2eb3d212

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski

 

- Informacja o wywozie zwierząt towarzyszących do państw trzecich. Pobierz>>