Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\www\piw\jpg\logo.jpg

Strona główna

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

96-300 Żyrardów

ul. Czysta nr 3

 

Tel. 46 854 12 47

Fax 46 854 12 48

 

                 www.piwzyrardow.pl

Sekretariat e-mail – zyrardow.piw@wetgiw.gov.pl

                              sekretariat@piwzyrardow.pl

 

______________________________________________________________________

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności pobierz>>

______________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków pobierz>>

______________________________________________________________________

 

Archiwum

 

O nas

 

Struktura

 

Miejsca urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa

 

Podstawa prawna

 

Linki

 

Kontakt

 

Formularze

 

Zamówienia publiczne

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

23.02.2017

Rozporzazenie_Nr_2.jpg

_________________________________________________________________________________________________

17.02.2017

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności. Pobierz>>

 

 

 

ai1.jpg

ai2.jpgRozporządzenie Ministra Rolnictwa pobierz>>

 

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii w  Żyrardowie  w oparciu o art. 16  ustawy   z  dnia 19  stycznia  2004  r.  o  Inspekcji  Weterynaryjnej   (Dz.U.   z  20l6r.   poz.   1077)  informuje   że, z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2017 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie   z   art.   16   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   o   Inspekcji   Weterynaryjnej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami  Inspekcji m.in. do:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaż zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

-  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

- badania mięsa zwierząt łownych;

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;

- pobierania próbek do badań;

- sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

- badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

 

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego   Lekarza   Weterynarii    w   Żyrardowie    winni    spełniać   wymagania   określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89 poz. 860).

 

Zgłoszenie  o  gotowości  powinno  nastąpić  do  dnia  13  stycznia  2017r. 

 

Jednocześnie      Powiatowy      Lekarz       Weterynarii       w       Żyrardowie     informuje, iż  zgłoszenie   gotowości   do   wykonywania   czynności   urzędowych   nie   jest   równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie będzie prowadził, względem osób, które mają zostać wyznaczone, postępowanie administracyjne z urzędu.

 

 

asf_01.jpg

 

asf_02.jpg

_________________________________________________________________

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, iż na terenie powiatu żyrardowskiego niżej wymienione rzeźnie uprawnione są do  przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności

 

1.      Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów,  tel.46 857 11 35

2.      Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

3.      Skup- Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel.46 856 91 40

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - pobierz>>

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Żyrardowie

z dnia 2 stycznia 2012r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie rozpoczyna procedurę wyznaczeń na stanowiska nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i rozbiorem mięsa czerwonego w następujących rzeźniach:

 

Lp.

Nazwa zakładu

Adres zakładu

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Telefon

1.

Rzeźnia Kazimierz Kuran

96-320 Mszczonów
ul. Ks. J. Poniatowskiego 22

14380101

46 857-17-15

2.

Skup i Ubój Żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt

96-325 Radziejowice, Kuranów 15

14383802

46 857-15-80

3.

Skup, Ubój, Sprzedaż Mięsa, Usługi z zakresu uboju zwierząt rzeźnych Danuta Zdzieszyńska

96-320 Mszczonów

Wymysłów, ul. Piekarska 16

14383803

46 857-11-35

4.

Skup, sprzedaż, ubój żywca s.c. Stanisław i Mariusz Frączkiewicz

96-315 Wiskitki

Starowiskitki Parcel 2

14383804

46 856-91-40

 

 

________________________________________________________________________________________________